Verzekering

De vereniging heeft voor de leden een verzekering afgesloten. De leden zijn verzekerd:

  • Tijdens het deelnemen aan wedstrijden, trainingen en vergaderingen op plaatsen en uren welke door de gymvereniging zijn vastgelegd.
  • Tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats, waar de activiteiten plaatsvinden.

In hoofdlijnen omvat de polis:

  • Eénmalige uitkering bij overlijden.
  • Eénmalige uitkering bij blijvende invaliditeit.
  • Geneeskundige kosten voor maximaal € 454,00 per persoon.

Het bestuur is niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen. Dit wordt ook niet door de verzekering gedekt. Je moet dus zelf goed op je spullen letten.