Aanmelden

Deze pagina uitprinten, invullen en inleveren op de gym of aan een van de bestuursleden(zie site).


 

Inschrijfformulier: 

 

Naam:                           ………………………………..

 

Geboortedatum:          ………………………………..

 

Adres:                          ………………………………..

 

Postcode/woonplaats: ………………………………..

 

Telefoonnummer:       ………………………………..

 

Mobiele telefoonnr:    ………………………………..

 

E-mail adres:               ………………………………..

 

Bank/gironummer:     ………………………………..

 

Inschrijving voor:       volleybal / jeugdgym *

 

Per (datum):                ………………………………..

 

Ik betaal de contributie vooraf d.m.v.:

Maandelijkse periodieke overboeking / automatische incasso *

 

Ik ga akkoord met de regels van de Gymvereniging Herveld-Andelst,

die vermeld staan in het informatieboekje 2014 – 2015.

 

Datum:                         ………………………………..

 

 

Handtekening:             ………………………………..

(indien minderjarig; handtekening van een ouder/voogd)

 

* doorhalen wat niet van toepassing is